ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Τηλ: 210 4225134
 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τηλ: 2310 705400
 • ΣΚΟΠΙΑ: Τηλ: +389 2 3256553
 • info@boznos.gr
Καλάθι
 x 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Συχνές βλάβες & πώς αντιμετωπίζονται

Όπως συχνά έχουμε αναφέρει, η κίνηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο σε όλο το εύρος της βιομηχανικής παραγωγής, με τα συστήματα μετάδοσης κίνησης να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ρυθμού παραγωγής και την εύρυθμη λειτουργία αρκετών βιομηχανιών.

Τι συμβαίνει, όμως, σε περιπτώσεις βλάβης;

Ποιες είναι οι πιο συχνές βλάβες ενός ηλεκτροκινητήρα ή μειωτήρα και πώς αντιμετωπίζονται;

Τι γίνεται αν αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα με τα φρένα και ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις μας;

Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει για τις βλάβες σε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης.

ΣυχνΕΣ βλΑβες ενΟς μειωτΗρα – που μπορεΙ να οφεΙλονται; 

Οι μειωτήρες στροφών χρησιμοποιούνται για να πολλαπλασιάσουν την ροπή εξόδου του συνεργαζόμενου ηλεκτροκινητήρα και για να μειώσουν τον αριθμό των εκάστοτε στροφών που παρέχει ο ηλεκτροκινητήρας ώστε να ελέγχουν την ταχύτητα και τη μετάδοση της κίνησης και για τον λόγο αυτό αποτελούν σημαντικό κομμάτι ενός συστήματος μετάδοσης κίνησης. Δείτε πώς να αντιμετωπίσετε τις πιο συνηθισμένες βλάβες ενός μειωτήρα.

ΒλΑβη μειωτΗρα: ΑσυνΗθιστος θΟρυβος κατΑ τη λειτουργία

Αν ο θόρυβος είναι ομοιόμορφος, μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια.

 • Αν ακούγεται ήχος τριβής/άλεσης, μάλλον υπάρχει φθορά στα ρουλεμάν. Ελέγξτε τη σύσταση και ποιότητα του λαδιού και αντικαταστήστε τα ρουλεμάν.
 • Αν ακούγεται ήχος χτυπήματος, μάλλον οφείλεται σε κακή συναρμογή των γραναζιών. Σε αυτή την περίπτωση, καλύτερα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για service.
 • Αν δημιουργείται θόρυβος λόγω ελλιπούς ακαμψίας της βάσης μειωτήρα, ενισχύστε τη βάση.
 • Αν υπάρχει καταπόνηση του περιβλήματος κατά τη στερέωση, ελέγξτε την καταπόνηση της έδρασης του μειωτήρα και, εάν χρειαστεί, διορθώστε την.

Αν ο θόρυβος είναι ακανόνιστος, ενδέχεται να υπάρχει ξένο σώμα στο λάδι. Ελέγξτε τη σύσταση του λαδιού και ακινητοποιήστε τον κινητήρα έως ότου επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.

 

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: Σκοπός συστήματος μετάδοσης κίνησης στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής

ΒλΑβη μειωτΗρα: ΔιαρροΗ λαδιοΥ

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγξετε από πού ακριβώς διαρρέει το λάδι καθώς και αν πρόκειται για κανονική διαρροή ή ψευδοδιαρροή.

 • Αν το λάδι διαρρέει από τον μειωτήρα, ίσως η φλάντζα στο περίβλημα του μειωτήρα να μην είναι στεγανή. Σφίξτε τις βίδες στο περίβλημα του μειωτήρα και, αν συνεχίζει να ρέει λάδι, επικοινωνήστε με την εταιρεία service. Αν είναι ελαττωματική η τσιμούχα, θα χρειαστείτε ανταλλακτικό.
 • Αν παρατηρήσετε λεπτό στρώμα υγρασίας στην περιοχή του χείλους σκόνης της τσιμούχας λαδιού, πρόκειται και εδώ για ψευδοδιαρροή.
 • Αν ρέει λάδι από την τσιμούχα λαδιού, ίσως η τσιμούχα είναι ελαττωματική ή μη στεγανή. Ελέγξτε το σύστημα στεγανοποίησης και, αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.
 • Αν ρέει λάδι από τον κινητήρα (π.χ. από το κουτί ακροδεκτών ή τον ανεμιστήρα) ή από τη φλάντζα, πολλοί παράγοντες μπορεί να ευθύνονται. Πιθανά αίτια:
  • Υπερβολικά μεγάλη ποσότητα λαδιού. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και, αν χρειάζεται, διορθώστε την.
  • Ο μειωτήρας δεν εξαερώθηκε. Κάντε εξαερισμό.
  • Μη στεγανή/ελαττωματική τσιμούχα λαδιού ή φλάντζα στεγανοποίησης. Ελέγξτε το σύστημα στεγανοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με το τμήμα service της εταιρείας μας.

 • Αν ρέει λάδι από τη βαλβίδα εξαέρωσης πρέπει επίσης να διερευνήσετε τα πιθανά αίτια, όπως:
  • Υπερβολικά μεγάλη ποσότητα λαδιού. Ελέγξτε την ποσότητα και διορθώστε αν χρειάζεται.
  • Τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα σε λανθασμένη θέση. Τοποθετήστε σωστά τη βαλβίδα εξαέρωσης και διορθώστε τη στάθμη λαδιού.
  • Συχνές ψυχρές εκκινήσεις (το λάδι αφρίζει) ή / και υψηλή στάθμη λαδιού. Χρησιμοποιήστε δοχείο διαστολής λαδιού.

Μάθετε περισσότερα: Τι είναι ο μειωτήρας;

Βλάβη μειωτήρα: Ο άξονας εξόδου δεν περιστρέφεται 

Αν ο άξονας εξόδου δεν περιστρέφεται παρότι ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ή περιστρέφεται ο άξονας εισόδου, τότε ενδέχεται να έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ άξονα και πλήμνης στο μειωτήρα. Στείλτε το μειωτήρα/ηλεκτρομειωτήρα για επισκευή.

Συχνές βλάβες ενός ηλεκτροκινητήρα: Πώς αντιμετωπίζονται;

Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στη μετάδοση κίνησης, οι ηλεκτροκινητήρες, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη βιομηχανική διαδικασία. Δείτε πώς να αντιμετωπίσετε τα συχνότερα προβλήματα.

Βλάβη ηλεκτροκινητήρα: Ο ηλεκτροκινητήρας δεν ξεκινά 

 • Διακοπή στα καλώδια σύνδεσης. Ελέγξτε και αποκαταστήστε τις συνδέσεις και τους (ενδιάμεσους) σφιγκτήρες ακροδεκτών εάν χρειάζεται.
 • Η ασφάλεια του αγωγού τροφοδοσίας είναι καμένη. Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
 • Έχει διεγερθεί η θερμική προστασία του κινητήρα (διακόπτης). Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμική προστασία του κινητήρα.
 • Η θερμική προστασία κινητήρα δεν ενεργοποιείται. Ελέγξτε το σύστημα ελέγχου της θερμικής προστασίας κινητήρα.
 • Σφάλμα στο σύστημα ελέγχου ή κατά την εκτέλεση ελέγχου. Τηρήστε την διαδικασία ενεργοποίησης και αποκαταστήστε την εάν χρειάζεται.

Βλάβη ηλεκτροκινητήρα: Ο ηλεκτροκινητήρας δεν ξεκινά ή ξεκινά με δυσκολία 

 • Η ισχύς ηλεκτροκινητήρα είναι σχεδιασμένη για συνδεσμολογία τριγώνου, αλλά χρησιμοποιείται με συνδεσμολογία αστέρα. Αλλάξτε τη συνδεσμολογία αστέρα σε συνδεσμολογία τριγώνου, τηρήστε το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
 • Η ισχύς ηλεκτροκινητήρα είναι σχεδιασμένη για συνδεσμολογία διπλού αστέρα, αλλά χρησιμοποιείται με συνδεσμολογία αστέρα. Αλλάξτε τη συνδεσμολογία αστέρα σε συνδεσμολογία διπλού αστέρα, τηρήστε το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
 • Η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν σημαντικά από την ονομαστική τιμή, τουλάχιστον κατά την εκκίνηση. Εξασφαλίστε καλύτερο σύστημα τροφοδοσίας, μειώστε το φορτίο ηλεκτρικού δικτύου. Ελέγξτε τις διατομές των αγωγών τροφοδοσίας, περάστε μεγαλύτερες διατομές εάν χρειάζεται.

Ενημερωθείτε κατάλληλα: Μέρη ηλεκτροκινητήρα – μοτέρ: χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

 

Βλάβη ηλεκτροκινητήρα: Ο ηλεκτροκινητήρας δεν ξεκινά με συνδεσμολογία αστέρα, παρά μόνο με συνδεσμολογία τριγώνου 

 • Η ροπή δεν είναι επαρκής με συνδεσμολογία αστέρα. Σε περίπτωση που το ρεύμα ενεργοποίησης στη σύνδεση τριγώνου δεν είναι υψηλό (τηρήστε τους κανονισμούς τροφοδοσίας), ενεργοποιήστε κατευθείαν στη σύνδεση τριγώνου. Ελέγξτε το σχεδιασμό και, εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα ή έναν ειδικό τύπο ηλεκτροκινητήρα.
 • Πρόβλημα επαφής στο διακόπτη αστέρα-τριγώνου. Ελέγξτε τον διακόπτη και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τον. Ελέγξτε τις συνδέσεις.

Βλάβη ηλεκτροκινητήρα: Λάθος φορά περιστροφής 

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει συνδεθεί σωστά. Αλλάξτε τις δύο φάσεις των αγωγών τροφοδοσίας στον ηλεκτροκινητήρα.

Βλάβη ηλεκτροκινητήρα: Ο ηλεκτροκινητήρας βουίζει και δείχνει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος

 • Ελαττωματική περιέλιξη ή ο ρότορας τρίβεται. Ο κινητήρας πρέπει να σταλεί για επισκευή.

Βλάβη ηλεκτροκινητήρα: Καίγονται οι ασφάλειες ή πέφτει αμέσως ο διακόπτης προστασίας ηλεκτροκινητήρα 

 • Βραχυκύκλωμα στον αγωγό τροφοδοσίας του ηλεκτροκινητήρα. Επισκευάστε το βραχυκύκλωμα.
 • Οι αγωγοί τροφοδοσίας δεν έχουν συνδεθεί σωστά. Διορθώστε το κύκλωμα, τηρήστε το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
 • Βραχυκύκλωμα ή σφάλμα γείωσης στον ηλεκτροκινητήρα. Στείλτε τον ηλεκτροκινητήρα σε ειδικευμένο συνεργείο για επισκευή.

Βλάβη ηλεκτροκινητήρα: Σημαντική απώλεια στροφών με φορτίο 

 • Υπερφόρτωση του κινητήρα. Μετρήστε την ισχύ, ελέγξτε το σχεδιασμό και εάν χρειαστεί χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα ή μειώστε το φορτίο.
 • Πτώση τάσης. Ελέγξτε τις διατομές των αγωγών τροφοδοσίας, περάστε μεγαλύτερες διατομές εάν χρειάζεται.

Μάθετε περισσότερα: Τι είναι οι ηλεκτροκινητήρες servo και ποια η χρήση τους στη βιομηχανία;

Βλάβη ηλεκτροκινητήρα: Ο ηλεκτροκινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά (μετρήστε τη θερμοκρασία) 

 • Υπερφόρτωση. Μετρήστε την ισχύ, ελέγξτε το σχεδιασμό και εάν χρειαστεί χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα ή μειώστε το φορτίο
 • Ανεπαρκής ψύξη. Επαναφέρετε την παροχή του αέρα ψύξης ή καθαρίστε τις διόδους του αέρα ψύξης. Τοποθετήστε έναν εξωτερικό ανεμιστήρα, εάν χρειαστεί. Ελέγξτε το φίλτρο αέρα και καθαρίστε ή αντικαταστήστε το εάν χρειάζεται.
 • Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τηρήστε την επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασιών, ελαττώστε το φορτίο εάν χρειαστεί.
 • Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται σε συνδεσμολογία τριγώνου και όχι σε συνδεσμολογία αστέρα, όπως προβλέπεται. Διορθώστε το κύκλωμα, τηρήστε το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
 • Χαλαρή επαφή στα καλώδια σύνδεσης (λείπει μία φάση). Αποκαταστήστε τη χαλαρή επαφή, ελέγξτε τις συνδέσεις, τηρήστε το διάγραμμα συνδεσμολογίας
 • Καμένη ασφάλεια. Εντοπίστε και επιδιορθώστε την αιτία (δείτε παραπάνω), αντικαταστήστε την ασφάλεια.
 • Η τάση τροφοδοσίας παρουσιάζει διακυμάνσεις μεγαλύτερες του 5 % (περιοχή A) / 10 % (περιοχή B) από την ονομαστική τάση του ηλεκτροκινητήρα. Προσαρμόστε τον ηλεκτροκινητήρα στην τάση τροφοδοσίας.
 • Σημειώθηκε υπέρβαση της ονομαστικής λειτουργίας (S1 έως S10, DIN 57530), π.χ. λόγω υπερβολικά συχνής εκκίνησης. Προσαρμόστε την ονομαστική λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με τις απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας και, αν χρειάζεται, καλέστε έναν ειδικό για να προσδιορίσει ποιος είναι ο σωστός ηλεκτρομειωτήρας.

Βλάβη ηλεκτροκινητήρα: Υπερβολικός θόρυβος

 • Τα ένσφαιρα ρουλεμάν συμπιέζονται, έχουν λερωθεί ή έχουν υποστεί ζημιά. Ευθυγραμμίστε πάλι τον ηλεκτροκινητήρα με το μηχάνημα, επιθεωρήστε τα ρουλεμάν και, εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα.
 • Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα δονούνται. Βρείτε την αιτία, πιθανώς ελλιπής ζυγοστάθμιση, αποκαταστήστε την και τηρήστε τη μέθοδο ζυγοστάθμισης.
 • Ξένα σώματα στις διόδους του αέρα ψύξης. Καθαρίστε τις διόδους του αέρα ψύξης.
 • Σε ηλεκτροκινητήρες DR. με ρότορα "J", υπάρχει πολύ υψηλό φορτίο. Μειώστε το φορτίο.

 

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: 5+1 τρόποι για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής ενός ηλεκτροκινητήρα!

 

Προβλήματα φρένου – Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; 

Τα βιομηχανικά φρένα αποτελούν ένα ακόμα απαραίτητο στοιχείο της μετάδοσης κίνησης και πρέπει να δίνουμε βάση στη σωστή συντήρησή τους. Δείτε πού οφείλονται οι πιο συχνές βλάβες φρένων και πώς να τις αντιμετωπίσετε.

Βλάβη φρένου: Το φρένο δεν ανοίγει 

 • Η τάση στη μονάδα ελέγχου του φρένου δεν είναι σωστή. Εφαρμόστε τη σωστή τάση, συμβουλευθείτε τις πληροφορίες τάσης φρένου που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Βλάβη της μονάδας ελέγχου (ανόρθωση) του φρένου. Αντικαταστήστε το σύστημα ελέγχου φρένου, ελέγξτε τις αντιστάσεις και τη μόνωση του πηνίου του φρένου. Ελέγξτε και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τους μηχανισμούς εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας.
 • Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου διάκενου λειτουργίας λόγω φθοράς στο δίσκο του φρένου. Μετρήστε και ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας. Αντικαταστήστε το δίσκο φρένου όταν το πάχος του δίσκου φρένου έχει μειωθεί.
 • Πτώση τάσης κατά μήκος των καλωδίων τροφοδοσίας > 10 %. Φροντίστε για σωστή τάση σύνδεσης, ελέγξτε τα στοιχεία τάσης φρένου στην πινακίδα τύπου της διατομής του αγωγού τροφοδοσίας φρένου και εάν χρειαστεί, αυξήστε την διατομή.
 • Ανεπαρκής ψύξη, υπερθέρμανση του φρένου. Επαναφέρετε την παροχή αέρα ψύξης ή καθαρίστε τις διόδους του αέρα ψύξης και εάν χρειαστεί, καθαρίστε ή αντικαταστήστε τις. Αντικαταστήστε τον ανορθωτή του φρένου τύπου BG με τον τύπο BGE.
 • Το πηνίο φρένου παρουσιάζει βραχυκύκλωμα περιέλιξης ή σε ακάλυπτο αγώγιμο τμήμα του. Ελέγξτε τις αντιστάσεις και τη μόνωση των πηνίων φρένου. Αντικαταστήστε ολόκληρο το φρένο μαζί με τη μονάδα ελέγχου φρένου (ειδικευμένο συνεργείο), Ελέγξτε και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε τους μηχανισμούς εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας.
 • Βλάβη ανορθωτή. Αλλάξτε τον ανορθωτή και το πηνίο φρένου και εάν κατά περίπτωση είναι πιο οικονομικό, αντικαταστήστε ολόκληρο το φρένο.

Βλάβη φρένου: Το φρένο δε φρενάρει

 • Το διάκενο λειτουργίας δεν είναι σωστό. Μετρήστε και ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας. Αντικαταστήστε το δίσκο φρένου όταν το πάχος του δίσκου φρένου έχει μειωθεί.
 • Το θερμουίτ του φρένου έχει φθαρεί. Αντικαταστήστε ολόκληρο το δίσκο του φρένου.
 • Η ροπή φρεναρίσματος δεν είναι σωστή. Ελέγξτε το σχεδιασμό και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη ροπή φρεναρίσματος, με βάση τον τύπο και τον αριθμό των ελατηρίων φρένου ή μέσω επιλογής άλλου φρένου.
 • Το διάκενο λειτουργίας είναι πολύ μεγάλο και τα παξιμάδια συγκράτησης ακουμπάνε τη χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης. Ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας.
 • Η διάταξη χειροκίνητης αποσύμπλεξης του φρένου δεν είναι ρυθμισμένη σωστά. Ρυθμίστε σωστά το ρυθμιστικό παξιμάδι της χειροκίνητης διάταξης αποσύμπλεξης.
 • Το φρένο έχει ασφαλιστεί μέσω της χειροκίνητης διάταξης αποσύμπλεξης HF. Λύστε το μπουζόνι και εάν χρειάζεται, αφαιρέστε το.

Βλάβη φρένου: Το φρένο εμπλέκεται καθυστερημένα 

Το φρένο αντιδρά μόνο από την πλευρά εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Ενεργοποιήστε τα κυκλώματα συνεχούς (DC) και εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) (π.χ. μέσω της τοποθέτησης του ρελέ ρεύματος SR στο BSR ή του ρελέ τάσης UR στο BUR). Ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας

Βλάβη φρένου: Θόρυβος στην περιοχή του φρένου 

 • Φθορά στα γρανάζια του δίσκου φρένου ή του πολύσφηνου που προκλήθηκε από απότομους κραδασμούς κατά την εκκίνηση. Ελέγξτε το σχεδιασμό και εάν χρειάζεται αντικαταστήστε το δίσκο φρένου. Αντικαταστήστε το πολύσφηνο σε ειδικευμένο συνεργείο.
 • Παλμική ροπή εξαιτίας λανθασμένης ρύθμισης του μετατροπέα συχνότητας. Ελέγξτε και, εάν χρειαστεί, επιδιορθώστε τη ρύθμιση μετατροπέα συχνότητας σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του.

Πού να απευθυνθώ για συντήρηση, service και ανταλλακτικά; 

Η εταιρεία ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο εδώ και 75 χρόνια και αποτελεί επίσημο αντιπρόσωπο κορυφαίων οίκων, όπως της SEW-EURODRIVE.

Για προληπτική συντήρηση ηλεκτρομειωτήρων, service ηλεκτρονικών και ό,τι άλλο απαιτεί η εφαρμογή σας, επικοινωνήστε μαζί μας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.

Ενδιαφέρομαι για service συστήματος μετάδοσης κίνησης