ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Τηλ: 210 4225134
 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τηλ: 2310 705400
 • ΣΚΟΠΙΑ: Τηλ: +389 2 3256553
 • info@boznos.gr
Καλάθι
 x 

Πολιτική ποιότητας

 

 

Πολιτική ποιότητας της εταιρείας ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα την διαχείριση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.

 

Η εταιρεία ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 • Στην εμπορία και διαχείριση προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.
 • Στην παράδοση των παραγγελιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Στην λήψη των απαραίτητων μέτρων για την συμμόρφωσή της με τις νομικές απαιτήσεις αναφορικά με τα εμπορευόμενα προϊόντα, με την ασφάλεια των εργαζομένων και γενικότερα με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων τόσο για την παροχή υπηρεσίας όσο και για την διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη.
 • Στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη.
 • Στην πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων του προτύπου ΙSO 9001:2015.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και εναρμόνισή της με αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει. Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διεργασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

 

Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

 

Για την ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ

 

Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος,

Διευθύνων Σύμβουλος

15.04.18