ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
CART
 x 

ШТО СЕ СЕРВОМОТОРИ И КОЈА Е НИВНАТА УПОТРЕБА ВО ИНДУСТРИЈАТА?

За секој електро-машински проект, особено е важно да се изберат соодветните електрични мотори. Благодарение на нив, секоја индустриска работа може да се извршува со максимална прецизност и исклучителна ефикасност. Со развојот на технологијата и автоматизацијата, станува сè попотребно да се користат СЕРВО електрични мотори (сервомотори) што можат да имаат повеќе придобивки за вашиот бизнис.

Но, што е сервомотор, кои се неговите карактеристики, кои се неговите типови и што може да и понуди на вашата деловна активност? Тимот на Бознос ДООЕЛ, со долгогодишно искуство во воведување и маркетинг на погонските системи, како што се сервомоторите, дава одговори.

ШТО Е СЕРВОМОТОР?

Електричниот мотор СЕРВО е ротирачки мотор кој во комбинација со соодветен контролер на брзината (фрекфентен регулатор) овозможува прецизна контрола над многу широк опсег на брзина, аголна позиција, забрзување, вртежен момент и други индивидуални функции во машината.

Секој сервомотор вклучува генератор на пулс (ресолвер / енкодер), кој го претвора механичкото движење (т.е. брзината на вратилото) во дигитални импулси. Оваа конверзија потоа се обработува од фрекфентниот регулатор и во комбинација со соодветната програма, составува заедно со сервомоторот затворено коло за повратна врска кое управува во секое време на позицијата, вртежниот момент и брзината. Сервомоторите на SEW-EURODRIVE можат да се комбинираат со сите редуктори каде што е потребно, со специјално дизајнирани планетарни или аголни редуктори кои се достапни во многу широк опсег и се издвојуваат по својата исклучителна точност (намалена реакција) и зголемена ефикасност.

КОЛКУ ТИПОВИ НА СЕРВОМОТОРИ ПОСТОЈАТ?

Сервомоторите се издвојуваат од останатите мотори поради ефикасноста и големата моќ што можат да ја произведат во споредба со нивната големина. Поради ова, тие можат да се користат во различни области на индустријата, како што се роботиката, автомобилската индустрија, логистика и други апликации, во кои има потреба од автоматско движење со голема прецизност и повторливост.

Поради оваа причина, создадени се два вида на сервомотори. Тие се истакнуваат по напредните можности што ги нудат и разликата во потрошувачката на енергија. Тие се синхрони и асинхрони сервомотори.

Поконкретно, современите сервомотори, како што се CMP и CM3C, се трифазни мотори со трајни магнети. Како компактна конструкција што ја следи најновата технологија, секој модерен сервомотор е дизајниран со многу мал момент на инерција на подвижните делови, за да се обезбеди максимална динамичка реакција и многу висока точност на позиционирање.

Асинхроните сервомотори од типот DRL се карактеризираат како трифазни мотори кои ги комбинираат предностите на класичните асинхрони и модерни мотори. Тие се препорачуваат за апликации што се справуваат со големи инерцијални оптоварувања. Поради нивниот високо квалитетен дизајн, тие можат да бидат преоптоварени за краток временски период до 350%.

Сервомоторите се несомнено голема надградба и во контролата на движењето и во заштедата на енергија. Во случај да сте активни во една од областите на индустриската автоматизација, роботиката и слично, искористете ги предностите на сервомоторот. Подобрете ја денес ефикасноста и функционалноста на вашиот бизнис со производите од компанијата Бознос ДООЕЛ.