ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk

КОНТАКТ

CHR. BOZNOS & SON SA

ПИРЕЈА:

ул. „К. МАВРОМИХАЛИ“ Бр. 12 18545
тел: 210 4225134 факс: 210 4225159 

е- пошта: info@boznos.gr

СОЛУН:

ул „АСКЛИПИУ“ Бр. 26, 56224
тел: 2310 705400 факс: 2310 705515 

е- пошта: info@boznos.gr

СКОПЈЕ:

ул. „Диме Аницин“ бр. 4/7A, 1000
тел.: +389 2 3256553 факс: +389 2 3256554

е- пошта: info@boznos.mk

Формулар за контакт

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input