ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
 • СОЛУН: тел: 2310 705400 
 • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
 • info@boznos.mk
CART
 x 

ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОД

ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОД

CHR. BOZNOS & SON SA ги продава своите производи во својата онлајн продавница обидувајќи се да ги опише што е можно попрецизно, така што корисникот може да избере што сака лесно и брзо преку својот компјутер. Меѓутоа, бидејќи се можни грешки, подолу се наведени условите за враќање на исправни и неисправни производи:

ПОГРЕШНА ДОСТАВА НА ПРОИЗВОД:

Ако добиете напис што не е како што сте нарачале или некои работи недостасуваат од вашата нарачка, откако ќе контактирате со нас и ќе го решиме проблемот писмено, може да ја вратите нарачката или производот за инспекција и верификација на грешката. Во овој случај, трошоците за враќање и испорака на точната нарачки ги сноси нашето друштвото сè додека се почитува методот за враќање што ви го предлагаме.

НЕИСПРАВЕН ПРОИЗВОД:

Ако добиете неисправен производ, под услов тоа да го потврди нашиот технички персонал, тогаш гаранцијата и условите за работа што може да ги најдете овде (линк до условите за гаранција) се применуваат подолу; накратко:

- Гаранцијата е за ограничен временски период наведен на спецификацијата на производот. По завршувањето на овој период, можна е поправка или замена на производите со дополнителна наплата по нова спогодба со потрошувачот.

- Производот што треба да се замени треба да се врати заедно со сите документи што се приложени со производот (на пр. Белешка за испраќање, прием и сл.) и целосното пакување.

- Производите ќе бидат вратени или преку курир, агенција за достава или преку пошта до салонот на друштвото во Пиреја. Во случај на враќање преку курир, потрошувачот е одговорен за цената на испорака до друштвото и друштвото е одговорно за цената на испорака на заменетиот или поправениот производ.

- По враќањето на производите, се проверува дефектот пријавен од потрошувачот и потоа друштвото стапува во контакт со него за да го информира за резултатите од инспекцијата.

- Доколку се најде дефект, производот се поправа или заменува, во спротивно трансакцијата може да се откаже доколку производот не може да се санира во разумен временски рок и од друштвото не може да се најде друг производ со еквивалентни или подобри спецификации или еквивалентна вредност. Во случај на откажување на трансакцијата, парите за оригиналната набавка се враќаат на ист начин како и првичната исплата направена од потрошувачот кон друштвото.

- Конкретно, во случај на дебитна кредитна картичка, друштвото е должно да ја извести банката дека се откажува трансакцијата и банката последователно ќе преземе какви било активности предвидени со договорот склучен со клиентот, без друштвото да сноси никакви понатамошна одговорност. По обезбедувањето на овие информации, друштвото не сноси одговорност за времето и начинот на извршување на повратот на средствата. Во случај на плаќање во готово, доколку потрошувачот ја одбрал опцијата „преземање од салон“, парите ќе му бидат вратени од салонот на друштвото во Пиреја. Во случај на плаќање со трансфер, ќе се изврши повратен трансфер на средства од сметката на друштвото до потрошувачот.

- Во случај производите да бидат вратени оштетени или неисправни, онлајн продавницата има право да бара надоместок од потрошувачот, чија сума ќе биде одредена од статусот на производите и ќе направи целосно или делумно побарување на трошоците еднострано и без какво било дополнително известување против потрошувачот.

ИСПРАВЕН ПРОИЗВОД:

Потрошувачот има право да врати производ во рок од 15 календарски дена од датумот на достава. Враќањето подлежи на следните услови:

- Ваквото враќање е без основа и се прави бесплатно и доколку производот е веќе доставен, потрошувачот мора да го врати производот во истата состојба во која го примил, заедно со сите негови додатоци, придружната документацијата и амбалажа во одлична состојба. Враќањето на производот се прифаќа само ако купувачот прво ги платил сите такси на друштвото за испорака на производот и трошоците за испорака за враќање на истиот.

- Треба да се извести за враќање на производот на писмено или електронски и друштвото треба да прати потврда дека го прифаќа враќањето на производот штом ќе го добие тоа известување.

- По враќањето на производот и доколку производот е во одлична состојба, друштвото е должно да ја врати добиената цена во рок од 15 дена од приемот на производот.

- Трошоците за испорака не се враќаат доколку потрошувачот одбрал метод на испорака, освен стандардниот метод на испорака, предвиден од друштвото.

- Конкретно, во случај на дебитна кредитна картичка, друштвото е должно да ја извести банката дека се откажува трансакцијата и банката последователно ќе преземе какви било активности предвидени со договорот склучен со клиентот, без друштвото да сноси никакви понатамошна одговорност. По обезбедувањето на овие информации, друштвото не сноси одговорност за времето и начинот на извршување на повратот на средствата. Во случај на плаќање во готово, доколку потрошувачот ја одбрал опцијата „преземање од салон“, парите ќе му бидат вратени од салонот на друштвото во Пиреја. Во случај на плаќање со трансфер, ќе се изврши повратен трансфер на средства од сметката на друштвото до потрошувачот

- Потрошувачот е одговорен кон друштвото ако преземал дополнителни мерки од оние неопходните за да се утврди природата, спецификациите и работењето на стоката во периодот што води до одлуката за враќање. Одредувањето на природата, спецификациите и функционирањето на стоката треба да се утврди врз основа на информациите дадени на надворешната амбалажа на секој производ, како и на дополнителните информации дадени од друштвото, без да се отвори пакувањето на производот и да се вклучува истиот. Друштвото е подготвено да му одговори на потрошувачот на сите прашања во врска со природата и работењето на производите преку обезбедување дополнителен информативен материјал, електронски или на друг начин. Доколку производот се отвори или пушти во употреба, неговата вредност автоматски се намалува бидејќи производот се класифицира како користен и потрошувачот е должен да му го надомести на друштвото намалувањето на вредноста на производот. Намалувањето на вредноста од отворањето на пакувањето и следствено на тоа, класификацијата на производот како што се користи, се разгледува случај по случај и го одредува самото друштвото; обично во опсег од 20% - 30%. Друштвото има право да се спогоди со потрошувачите за надоместокот со меѓусебно нагодување.

- Во случај производите да бидат вратени оштетени или неисправни, онлајн продавницата има право да бара надоместок од потрошувачот, чија сума ќе биде одредена од статусот на производите и ќе направи целосно или делумно побарување на трошоците еднострано и без какво било дополнително известување против потрошувачот

Изземања од враќање на производ
Производите што се индивидуализирани во согласност со конкретните спецификации на потрошувачот не можат да се вратат. 

Процедура за враќање на производ

 1. Можете да го донесете производот во друштвото на ул. „К. Мавромихали“ бр. 12, ПЦ: 18545, Пиреја, и откако квалификуваниот работник ќе го потврди статусот на производот, ќе добиете понатамошни упатства.
 2. Доколку сте примиле производ со ACS услуга можете да го направите следното:
  1. Спакувајте го производот во поголема кутија за да го заштитите во текот на испораката.
  2. Во пакетот што сте го направиле ставете документ во кој нѐ известувате за начинот на кој сакате да се реши финансиското прашање, доколку производот може да се врати.
  3. Вратете го пакетот преку друштвото за достава преку кое сте ја примиле нарачката, со употреба на одделот за враќање пратки. Ве молиме запомнете дека трошоците за враќање ги подмирува потрошувачот.
  Би сакале да посочиме дека во случај кога производот не ги исполнува горенаведените услови, ќе му биде вратен на праќачот на негов трошок.
  За повеќе информации секогаш сме достапни или на телефон 210-4225134 или преку е-пошта на info@boznos.gr