ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
CART
 x 

НАЧИНИ НА НАРАЧКА

НАРАЧКИ и КОНТАКТ


Преку нашата интернет страница, www.boznos.gr

Преку нашиот кол-центар, 2104225134. Можете да разговарате со еден од нашите техничари за да ви помогне при изборот и да го нарачате саканиот производ преку телефон (потребна е потврда преку електронска пошта поради процедурите на ISO).

Во салонот во Пиреја на ул. К. Мавромихали бр. 12 каде што нашите техничари ќе одговорат на вашите прашања и ќе ви помогнат да го изберете производот што го сакате.