ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Τηλ: 210 4225134
 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τηλ: 2310 705400
 • ΣΚΟΠΙΑ: Τηλ: +389 2 3256553
 • info@boznos.gr
Καλάθι
 x 

Ασφάλεια κατά την ανύψωση φορτίων

 

Σήμερα, η ανύψωση και μεταφορά φορτίων αποτελούν καθημερινές εργασίες σε μια πληθώρα επιχειρήσεων, με εφαρμογές στη βιομηχανία, τη ναυτιλία, την εφοδιαστική αλυσίδα, την αυτοκινητοβιομηχανία κ.α.

Την απάντηση στις σύγχρονες απαιτήσεις, τόσο από άποψη εργονομίας, οικονομίας, αποδοτικότητας αλλά και ασφάλειας, έρχονται να δώσουν τα συστήματα και εργαλεία ανύψωσης, όπως τα ηλεκτρικά, πνευματικά και χειροκίνητα βαρούλκα, οι αλυσίδες ανάρτησης φορτίου, οι υδραυλικοί κύλινδροι ανύψωσης και πολλά άλλα είδη τα οποία προσφέρουν λύσεις σε κάθε ανάγκη.

Πώς, όμως, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφαλή χρήση αυτών των συστημάτων και να εκμηδενίσουμε τον κίνδυνο λάθους και ατυχήματος;

Δείτε τους βασικότερους κανόνες που πρέπει να ακολουθείτε κατά την ανύψωση φορτίων για να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργεία του συστήματός σας αλλά και την προστασία του προσωπικού.

Κανόνες ασφαλείας κατά την ανύψωση φορτίων 

Οι εργασίες ανύψωσης με ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ικανούς χρήστες, εκπαιδευμένους στη θεωρία αλλά και την πράξη.

Όταν λειτουργούν σωστά, τα συστήματα ανύψωσης φορτίων της ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. προσφέρουν τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας και εκμηδενίζουν την πιθανότητα ζημίας στο προϊόν και τους πιθανούς τραυματισμούς.

Δείτε τι να προσέξετε.

 1. Μην τροποποιείτε τα μηχανήματα

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ανυψωτικού δεν επιτρέπεται να αλλοιωθούν με κανέναν τρόπο, όπως με τοποθέτηση εξωτερικών εξαρτημάτων, συγκόλληση, λείανση, αφαίρεση εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως συσκευές ασφάλισης κ.λπ.

 1. Ενημερωθείτε για τους όρους λειτουργίας 

Φόρτωση

Ο εξοπλισμός ανύψωσης έχει σχεδιαστεί για την ανύψωση και τη μεταφορά φορτίων. Ορισμένα μοντέλα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς έλξης φορτίων, εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται στις οδηγίες λειτουργίας.

Οι αναφερόμενες τιμές ανύψωσης αφορούν έλξη σε ευθεία γραμμή και δεν πρέπει να τις υπερβαίνετε. Το αναφερόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην πινακίδα του μηχανήματος, είναι το μέγιστο για ανύψωση ή έλξη ενός φορτίου.

 

κανόνες ασφαλείας κατά την ανύψωση φορτίων

 

Θερμοκρασία

Τα ανυψωτικά εργαλεία μπορούν κανονικά να λειτουργούν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ -10 °C έως + 50 °C.

Αυτές οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αποκλίνουν από τις συγκεκριμένες τιμές του κάθε προϊόντος ανύψωσης. Τα ακριβή δεδομένα δίνονται στις εκάστοτε οδηγίες λειτουργίας, ενώ διατίθενται και ειδικά μοντέλα κατόπιν αιτήματος για υψηλότερα ή χαμηλότερα εύρη θερμοκρασίας, ανάλογα με τη θέση του μηχανήματος στην εκάστοτε εφαρμογή (π.χ. ψυγείο ή φούρνος).

Προσοχή: Σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, πρέπει να ελέγχετε εάν το φρένο είναι παγωμένο.

Χημικά

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό για ανύψωση σε χώρους με χημικά, συμβουλευτείτε τους ειδικούς της ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Τα μηχανήματα που έχουν έρθει σε επαφή με χημικά σε οποιαδήποτε μορφή πρέπει να τεθούν εκτός λειτουργίας και να επιθεωρηθούν.

Μεταφορά ανθρώπων

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά ατόμων με εξοπλισμό ανύψωσης! Η μεταφορά ατόμων επιτρέπεται μόνο για ειδικά εγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. Yaletrac, Mtrac).

Λειτουργία σε επικίνδυνες ζώνες

Η ανύψωση ή η μεταφορά φορτίων πρέπει να αποφεύγεται όταν το προσωπικό βρίσκεται στην επίμαχη περιοχή την ώρα εκτέλεσης εργασίας.

Δεν επιτρέπεται να περνάτε κάτω από αιωρούμενο φορτίο.

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες.

Τα εξαρτήματα του ανυψωτικού μηχανήματος (π.χ. αλυσίδα) δεν πρέπει να υπόκεινται σε ηλεκτρικό ρεύμα. Ο τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής καλωδίωσης είναι αναγκαίος για τυχόν φθορές και αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

Δείτε τις βασικότερες συμβουλές εφαρμογής για τα βαρούλκα 

Τα ανυψωτικά πρέπει να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση και να διαθέτουν ευανάγνωστη πινακίδα με στοιχεία και πληροφορίες του μηχανήματος.

 • Πριν από την έναρξη της εργασίας, το ανυψωτικό και κάθε επιμέρους εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρηθεί για εμφανείς ελλείψεις και αστοχίες. Επιπλέον, η λειτουργία του φρένου και η σωστή στερέωση του ανυψωτικού και του φορτίου πρέπει να ελέγχονται πραγματοποιώντας έναν σύντομο κύκλο εργασίας ανύψωσης ή μεταφοράς.
 • Επιθεωρήστε την αλυσίδα για επαρκή λίπανση και ελέγξτε οπτικά για εξωτερικά ελαττώματα, παραμορφώσεις, επιφανειακές ρωγμές, σημάδια φθοράς ή διάβρωσης. Τυχόν ελαττωματική αλυσίδα πρέπει να αντικατασταθεί πριν από τη λειτουργία του ανυψωτικού.
 • Οι μονάδες που είναι εξοπλισμένες με δύο αλυσίδες θα πρέπει να επιθεωρούνται για μπλεγμένες ή διπλωμένες αλυσίδες πριν τεθούν σε λειτουργία.
 • Επιθεωρήστε τα βαρούλκα για παραμορφώσεις, ζημιές, ρωγμές, φθορά ή σημάδια διάβρωσης. Ένα παλάγκο ασφαλείας πρέπει να είναι διαθέσιμο και να λειτουργεί αποτελεσματικά.
 • Ανυψωτικά με εμφανή ελαττώματα και μονάδες που έχουν υποστεί υπερφόρτωση πρέπει να τεθούν εκτός λειτουργίας και επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία μόνο μετά από δοκιμή και επισκευή εάν απαιτείται.
 • Όταν επιλέγετε το ιδανικό προϊόν, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για διάφορους τύπους και σημεία πρόσδεσης, μεταφορά και ανύψωση με ασφάλεια και χωρίς ακούσια κίνηση (π.χ. ολίσθηση).
 • Οι αλυσίδες φόρτωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται διπλωμένες ή μπλεγμένες.
 • Το φορτίο πρέπει πάντα να τοποθετείται στη σέλα του γάντζου.
 • Μην τοποθετείτε ποτέ το φορτίο στην άκρη του γάντζου.
 • Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι το φορτίο είναι στερεωμένο με τρόπο που δεν εκθέτει τον εαυτό του ή άλλο προσωπικό σε κίνδυνο από το ανυψωτικό, την αλυσίδα(ες) ή το φορτίο.
 • Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανύψωσης το φορτίο και το άγκιστρο ανάρτησης του ανυψωτικού πρέπει να είναι κάθετα προς το κέντρο φορτίου για να αποτραπεί η ταλάντωση.
 • Ο χειριστής μπορεί να αρχίσει να μετακινεί το φορτίο μόνο αφού αυτό έχει τοποθετηθεί σωστά και όλο το προσωπικό έχει απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη.
 • Πριν την ανύψωση βεβαιωθείτε ότι το φορτίο μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.
 • Μετά την ανύψωση, το φορτίο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επιτήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Τα φρένα αλυσίδας, οι συμπλέκτες ολίσθησης κ.λπ. είναι συσκευές προστασίας από υπερφόρτωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά για τον περιορισμό του φορτίου.
 • Μην κακομεταχειρίζεστε το ανυψωτικό. Τοποθετείστε το πάντα προσεκτικά στο έδαφος.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: Τι είναι το βαρούλκο;

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού ανύψωσης 

 • Για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία, όλος ο εξοπλισμός ανύψωσης, από τις αλυσίδες ως το παλάγκο πρέπει να υποβάλλεται σε τακτικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης που δίνονται από τον κατασκευαστή.
 • Ανυψωτικά που πρέπει να συντηρηθούν (συνήθως μία φορά το χρόνο, εκτός εάν οι αντίξοες συνθήκες εργασίας επιβάλλουν τακτικότερη συντήρηση) ή προϊόντα με εμφανή ελαττώματα, πρέπει να σταλούν για έλεγχο και επισκευή.
 • Οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές πρέπει να γίνονται από αρμόδια άτομα ή εξειδικευμένα συνεργεία που χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά, όπως η εταιρεία ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος κορυφαίων οίκων.

Μάθετε περισσότερα: Εξαρτήματα ανύψωσης του γερμανικού οίκου COLUMBUS MC KINNON (YALE)

Τι ισχύει για ελέγχους και επιθεωρήσεις 

 • Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όλος ο εξοπλισμός ανύψωσης πρέπει να υποβάλλεται σε υποχρεωτική επιθεώρηση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από αρμόδιο πρόσωπο.
 • Στα εργοτάξια τα ανυψωτικά πρέπει να επιθεωρούνται κάθε φορά πριν τεθούν σε λειτουργία.
 • Μην εκθέτετε το ανυψωτικό και τα εξαρτήματα στήριξης σε μη επιτρεπόμενες θερμοκρασίες π.χ. καθαρισμός με φλόγιστρο.
 • Το ανυψωτικό και τα εξαρτήματα στήριξης πρέπει να καθαριστούν πριν από την επιθεώρηση καθώς αυτό θα μειώσει σημαντικά το κόστος επιθεώρησης. Η διαδικασία καθαρισμού δεν πρέπει να προκαλεί χημικές βλάβες.

 

ασφάλεια κατά την μεταφορά φορτίων

 

Ενημερωθείτε κατάλληλα: Αλυσίδες κίνησης: 4+1 λόγοι που αξίζουν την προσοχή σας

Πότε πρέπει να σταματά η λειτουργία των ανυψωτικών 

Τα ανυψωτικά δεν πρέπει πλέον να λειτουργούν εάν π.χ.

 • Η ταυτότητα (πινακίδα πληροφοριών) λείπει ή είναι δυσανάγνωστη.
 • Τα εξαρτήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως το φρένο, ο συμπλέκτης ολίσθησης κ.λπ. δεν λειτουργούν πλέον σωστά.
 • Το περίβλημα, οι μονάδες ελέγχου και η ανάρτηση του ανυψωτικού παρουσιάζουν εμφανείς ανωμαλίες, π.χ.
  • κοψίματα, αυλακώσεις, ρωγμές
  • υπερβολική διάβρωση
  • λεκέδες λόγω θερμότητας
  • σημάδια συγκόλλησης όπως πιτσιλίσματα που δεν αφαιρούνται εύκολα και αφήνουν λεκέδες.
 • Η αλυσίδα φορτίου παρουσιάζει στριμμένους ή παραμορφωμένους κρίκους ή επιμήκυνση 5 % ενός συνδέσμου αλυσίδας ή μείωση διαμέτρου μεγαλύτερη από 10 % (μέσος όρος δύο μετρήσεων (διαμήκης και εγκάρσια) σε σύγκριση με την ονομαστική διάμετρο).
 • Το άνοιγμα (C) των άγκιστρων ανοίγει περισσότερο από 10 % σε σύγκριση με την ονομαστική διάσταση ή το στόμιο του γάντζου παρουσιάζει φθορά μεγαλύτερη από 5 % της διάστασης.
 • Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων π.χ. από υπερφόρτωση, κραδασμούς, χημικές επιδράσεις ή θερμότητα, το ανυψωτικό μπορεί να επιστραφεί σε λειτουργία μόνο μετά από προσεκτική επιθεώρηση και επισκευή.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τον εξοπλισμό ανύψωσης, την συντήρηση και επισκευή του, επικοινωνήστε με τον τεχνικό τμήμα της ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Με δεκαετίες εμπειρίας στον χώρο, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ανάγκη.

Service και συντήρηση ανυψωτικών