ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

СЕРВИСИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ДИГАЛКИ

Сервисирање на електрични дигалки


Од јануари 2007 година, официјално ја преземавме техничката поддршка за дигалките Liftket и Star-Liftket на друштвото HOFFMANN достапни ексклузивно на пазарот на Грција и Кипар. Имаме целосен асортиман на резервни делови за тековни модели и за некои постари модели. Нашето друштво обезбедува бесплатна телефонска поддршка за да ги решиме веднаш проблемите на нашите потрошувачи. Доколку проблемот не може да се реши преку телефон, можеме да пратиме наш техничар или да ни се достави дигалката на увид. Техничарот составува формулар за техничка поддршка за да му се посочи на потрошувачот кога е направена посетата, колку чини истата и кој е конечниот исход. Нашите техничари се обучени во Германија, во централните простории на HOFFMANN и се опремени со сите неопходни алатки и резервни делови за поправки и измени. Целата работа се изведува во седиштето на нашето друштво во Пиреја.


Накратко, ги нудиме следните услуги:

  • Инсталација на дигалки согласно барањата на потрошувачот.
  • Контролно и превентивно одржување на дигалките.
  • Поправка на дигалки и непосредна замена на оштетени делови со употреба на резервни делови што секогаш ги имаме на лагер во нашиот магацин.
  • Конверзии на дигалки според барањата на секој потрошувач (промена на висина на дигалка, промена од фиксна дигалка со електрична количка или количка на туркање, итн.)