ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

СЕРВИСИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНИКА

Сервисирање електроника
Со задоволство ве известуваме дека од мај 2007 година, нашето друштво им нуди две нови корисни услуги на потрошувачите:
СЕРВИСИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНИКА


ПРЕВЕНТАТИВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ РЕДУКТОРИ

За повеќе информации ве молиме погледнете подолу:

Одделение за инспекција, програмирање и поправка на инверторите на SEW-EURODRIVE Германија, за кои знаете дека ги пласираме со години на пазарот во Грција и Кипар и веќе имаме воспоставено седиште во Пиреја.

Нашите техничари се обучени во централниот сервисен сектор на SEW-EURODRIVE во Германија и се во постојат контакт со одделот за поправки така што можат да им помогнат на потрошувачите да ги решат своите технички проблеми.

Одделението за инспекција, програмирање и поправка на инверторите функционира во рамки на нашето седиште во Пиреја со употреба на најсовремените алатки и инструменти неопходни за оваа работа.

Услугите што ги нудиме се:
Инспекција и поправка на MOVITRAC A, MOVITRAC B, MOVITRAC 31C, MOVIDRIVE A, MOVIDRIVE COMPACT, MOVIDRIVE B, MOVIDYN инвертори на SEW-EURODRIVE.
На потрошувачите им се доставува извештај за извршениот увид и се продолжува со поправката доколку се прифати цената.

Доколку поправката е непрофитабилна, доставувавме фактура за нов производ.

Во случај на оштетување што не можеме да го санираме, производот може да се прати во фабриката во Германија, по консултација со потрошувачот.

Можност за посета на локацијата на потрошувачот за увид во проблемот и давање технички совет. Вие стоиме на располагање.

Со почит,

Одделот за сервисирање