ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
CART
 x 

Производи

SKU_CODE :KOB-AL-ME-381

KOBO CONVEYOR CHAIN 0.381.22 38,1

SKU_CODE :KOB-AL-ME-419

KOBO CONVEYOR CHAIN 0.419.25 41,91

SKU_CODE :KOB-AL-ME-400

KOBO CONVEYOR CHAIN 400.6.100

SKU_CODE :KOB-AL-ME-450

KOBO CONVEYOR CHAIN 45.000

SKU_CODE :KOB-AL-ME-550

KOBO CONVEYOR CHAIN E U 208

SKU_CODE :KOB-SY-PE-000

KOBO DOUBLE CONNECTING LINK 08Β-2

SKU_CODE :KOB-GA-DI-051

KOBO DOUBLE ROLLER CHAIN 1/2

SKU_CODE :KOB-GA-DI-751

KOBO DOUBLE ROLLER CHAIN 3/4

SKU_CODE :KOB-AL-MO-176

KOBO SINGLE ROLLER CHAIN 1 3/4

Страница 9 од 62