ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

Транспорт и дигање товар од YALE серија
SKU_CODE.:YAL-GEN-01

Транспорт и дигање товар од YALE серија

Транспорт и дигање товар од YALE серија

TECHNICAL

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ДИГАЊЕ

Мосна дигалка и трансфер системи со кабли
Jib кранови до 360 o

ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМИ И АЛАТКИ  

- Цилиндри за дигање
- рачни & електрични пумпи  
- Jacks  
- вентили & адаптери  
- мерачи на притисок  
- Преси  
- екстрактор  

ПРОИЗВОДИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКА  

- Рачни и електрични палетни вилушкари
- Палетни вилушкари со мерач на тежуна
- CLARK-тип рачни и електрични палетни вилушкари
- Рачни табели со тркала за транспорт и дигање стока  

TIGRIP АЛАТКИ ЗА ДИГАЊЕ  

- Грабилици на разни типови на буриња, плочи, кутии за дигање  
- Трајни магнети за плочи за дигање  
- Мерење на производите