ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

Праволиниски R мотор-редуктор
SKU_CODE.:SEW-HM-R

Праволиниски R мотор-редуктор

R-тип праволиниски мотор-редуктор

TECHNICAL
DOWNLOADS

 R-тип праволиниски мотор-редуктор со спирални запчаници 

Со шест вида на еден стадиум и четиринаесет вида на два-и три стадиуми, праволиниските мотори-редуктори обезбедуваат одличен баланс меѓу побарувачката за моќност и простор.