ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

K-тип мотор со правоаголен редуктор со конусни запчаници
SKU_CODE.:SEW-HM-K

K-тип мотор со правоаголен редуктор со конусни запчаници

K-тип мотор со правоаголен редуктор

TECHNICAL
DOWNLOADS

 

Правоаголни мотори-редуктри со К-тип конусни запчаници

Серијата K на правоаголни мотори-редуктори нуди висока ефикасност (околу 96%) во двете насоки и при сите брзини . Дизајнирани се да обезбедат висок обртен момент брз оштетување на запчаниците. Затоа се постигнува заштеда на енергија и поради намалената потреба од одржување можат да се користат со асинхрони мотори (AC) и синхрони и асинхрони сервомотори во која било примена ντήρηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασύγχρονους κινητήρες (AC) και σύγχρονους και ασύγχρονους σερβοκινητήρες σε κάθε εφαρμογή