ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

Паралелна оска, тип  F мотор-редуктор
SKU_CODE.:SEW-HM-F

Паралелна оска, тип F мотор-редуктор

F-тип мотор-редуктор со паралелна оска

TECHNICAL
DOWNLOADS

 

Мотори-редуктори со паралелна оска од F-тип со спирални запчаници

Серијата F на мотори-редуктори со паралелна оска е совршено решение кога просторот е ограничен.   Овие најчесто се употребуваат на транспортни ленти и во преработка на материјали. Можна е поддршка на основата, краците или вратилото со поддршката на монтажниот држач.