ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
 • СОЛУН: тел: 2310 705400 
 • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
 • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

BoWex® FLE-PA Спојници со заоблени запчаници
SKU_CODE.:KTR-BOW-FLE

BoWex® FLE-PA Спојници со заоблени запчаници

BoWex® FLE-PA Спојници со заоблени запчаници со краци

TECHNICAL

BoWex® FLE-PA Спојници со заоблени запчаници

 • Торзионо ригидни спојници со краци
  Примена: движење на хидраулични пумпи со дизел мотор
  Достапни за до мотор со 500 kW
  Димензии на краци според SAE J620
  Работни температури до  130  oC