ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

ОВЛАСТЕНИ ПАРТНЕРИ

Првично основана во 1967 година од Dante Cavalli, денес ComInTec нуди висококвалитетни решенија преку дизајнирање и производство на: компоненти за пренос на енергија, ограничувачи на вртежниот момент, безбедносни спојки, ограничувачи на вртежен момент без повратен удар, еластични спојки, спојки за дискови, спојки без повратен удар, макари со променлива брзина, макари за проширување, јаки на вратило и јаки за стегачи.

Специјалните компоненти на компанијата играат витална улога во производството на автоматски машини и машини за механички пренос. Овие компоненти создаваат врски за пренос, избегнуваат случајни преоптоварувања, го намалуваат времето на работа на машината, ја зголемуваат продуктивноста и ги намалуваат трошоците за одржување и поправка.

Внатрешна техничка канцеларија и италијанското производство на CominTec гарантираат ефикасност, навремена испорака и можност за прилагодување на сите стандардни производи. И преку обемната, технички квалификувана продажна мрежа CominTec може да испорача низ целиот свет.

SKU_CODE :COM-AN-EL-001

COMINTEC ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ G

2,10 €
The price is without TAX

QUANTITY

14,60 €
The price is without TAX

QUANTITY

17,80 €
The price is without TAX

QUANTITY

19,00 €
The price is without TAX

QUANTITY

23,00 €
The price is without TAX

QUANTITY

26,00 €
The price is without TAX

QUANTITY

92,00 €
The price is without TAX

QUANTITY

74,00 €
The price is without TAX

QUANTITY

77,50 €
The price is without TAX

QUANTITY

94,00 €
The price is without TAX

QUANTITY

162,00 €
The price is without TAX

QUANTITY

260,00 €
The price is without TAX

QUANTITY

328,00 €
The price is without TAX

QUANTITY