ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
 • СОЛУН: тел: 2310 705400 
 • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
 • info@boznos.mk
CART
 x 

EE ESPA

Техничка поддршка за нашите производи и поправки на мотори-редуктори, инвертори и дигалки

Сервис
ОД 1955 ГОДИНА
75 ГОДИНИ…. ВО ДВИЖЕЊЕ

Трговија и сервис на автоматска опрема и опрема за дигање за

 

индустриски друштва како и друштва за шпедиција и производство

ПОВЕЌЕ

ПРЕДЛОЗИ НА ПРОИЗВОДИ

ПРЕНОС

Електрични мотори и мотори-редуктори
Електрични мотори
Електрични мотори заштитени од експлозии
Инвертори на фреквенција
Индустриски редуктори
Хидраулични спојници
Гумени спојници
Индустриски сопирачки
Погонски синџири
Рачни
T-делови

ВИДИ ГИ СИТЕ ДОСТАПНИ РЕШЕНИЈА

АВТОМАТИЗАЦИЈА

Фреквенциски инвертори за електромотори за наизменична струја
Фреквенциски инвертори за СЕРВО мотори
Безжичен/индуктивен трансфер на енергија
Електромеханички електро-редуктор и фреквенциски инвертор
Индустриски сензори
Носачи за кабли
Механизми за просекување метал
Мехатронски системи

ВИДИ ГИ СИТЕ ДОСТАПНИ РЕШЕНИЈА

ОПРЕМА ЗА ДИГАЊЕ

 • Електрични дигалки со ланци
 • Три фази, Една фаза,
 • 2 брзини
 • ниско висечки
 • Електрични и рачни колички
 • Рачна синџирна дигалка
 • Системи за мерење
 • Ленти за кревање
 • хидраулични Дигалки и алатки
 • палетни вилушкари
 • Сценски дигалки за сценски сетови
Погледнете ги сите решенија