ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Τηλ: 210 4225134
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τηλ: 2310 705400
  • ΣΚΟΠΙΑ: Τηλ: +389 2 3256553
  • info@boznos.gr
Καλάθι
 x 

Πως ο μετατροπέας συχνότητας έχει επιδράσει θετικά στο πεδίο του σύγχρονου βιομηχανικού αυτοματισμού

Είναι γεγονός, ότι στη σύγχρονη εποχή, στην οποία κυριαρχεί η τεχνολογία, είναι αναγκαίος πάντοτε ο έλεγχος κάθε μηχανήματος και εξοπλισμού. Από λειτουργίες μικρής εμβέλειας που συναντάμε στην καθημερινότητά μας, όπως στις ηλεκτρονικές συσκευές και σε κάθε παραγωγική διαδικασία,  μέχρι διεργασίες που εκτείνονται σε μεγάλα μήκη και πλάτη, πχ. σε ναυτικές εφαρμογές, αεροδρόμια, ακόμα και στη βαριά βιομηχανία  και στην ανύψωση φορτίων. Ειδικότερα για τις βιομηχανικές αυτοματοποιημένες διεργασίες που σχετίζονται με το κομμάτι της παραγωγής και είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη και δίχως προβλήματα λειτουργία της, θα πρέπει να υπάρχει σύστημα επιτήρησης, το οποίο θα ελέγχει τις ονομαστικές τιμές. Αυτό επιτυγχάνεται με τον μετατροπέα συχνότητας.

Τι εΙναι ο μετατροπΕας συχνΟτητας;

Μετατροπέας συχνότητας της SEW από τη συλλογή βιομηχανικών αυτοματισμών της Boznos

Ο μετατροπέας συχνότητας (inverter) αποτελεί μια συσκευή που χρησιμοποιείται ευρέως στον βιομηχανικό αυτοματισμό για τη μετατροπή της AC συχνότητας της ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί τον εξοπλισμό. Με βάση ένα κύκλωμα μετατροπής από εξωτερικούς αισθητήρες και ανιχνευτές, μπορεί να εντοπίσει και να προσδιορίσει την τάση που δέχεται. Ακολούθως, παράγει αυτόματα ένα σήμα εξόδου, το οποίο είναι αναλογικό με τη συχνότητα, διατηρώντας έτσι τη σταθερότητα στη λειτουργία της εκάστοτε συσκευής που εφαρμόζεται.

Εκτιμάται ότι στις βιομηχανικές εφαρμογές οι ηλεκτρικοί κινητήρες και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης καταναλώνουν ένα υπερβολικά μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν όμως σε αυτούς τους κινητήρες ενσωματωθούν μετατροπείς συχνότητας, η αποδοτικότητά τους αυξάνεται, η λειτουργία τους ομαλοποιείται ενώ η κατανάλωση τους σταθεροποιείται.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που είναι πλέον υποχρεωτική στην πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών η χρησιμοποίηση ηλεκτροκινητήρων υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης,   αρκετές βιομηχανίες έχουν οδηγηθεί στην υιοθέτηση και εφαρμογή μετατροπέων συχνότητας.

Συνεπώς, αρκετές διαδικασίες μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη, όπως μεγάλη ακρίβεια στον χειρισμό δυναμικών εφαρμογών και βελτιστοποιημένη χρήση του χρόνου, δαπανών και πόρων στους αυτοματισμούς.

ΠοιΑ εΙναι τα θετικΑ της εφαρμογΗς του μετατροπΕα συχνΟτητας;

Μετατροπέας συχνότητας της SEW από τη συλλογή βιομηχανικών αυτοματισμών της Boznos

Η χρήση ειδικών μετατροπέων συχνότητας σε εφαρμογές που έχουν ανάγκη οι βιομηχανικοί αυτοματισμοί συνοδεύονται από αρκετά πλεονεκτήματα για τη λειτουργία αλλά και την απόδοσή τους. Συγκεκριμένα:

  1. Διατηρούν υπό έλεγχο το ρεύμα εκκίνησης και συμβάλλουν στη διαχείριση της ταχύτητας λειτουργίας

Όταν πραγματοποιείται εκκίνηση ενός ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, χρειάζεται να καταναλωθεί ρεύμα έως και διπλάσιο από το ονομαστικό και ροπή έως το 200% της ονομαστικής τους δύναμης για μερικά δευτερόλεπτα, ώστε να επιτύχουμε τις ονομαστικές στροφές από τη στάση. Δεδομένου ότι μπορεί να ξεπεράσει το όριο που χρειάζεται, το ηλεκτρικό φορτίο παράγει θερμότητα, η οποία, με την πάροδο του χρόνου, κάμπτει τις περιελίξεις του ηλεκτροκινητήρα επηρεάζοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής του.

Αντιθέτως, με τη χρήση ενός μετατροπέα συχνότητας, ο κινητήρας του εκάστοτε μηχανήματος ξεκινάει ομαλά διατηρώντας τον λόγο V/f σταθερό, ενώ παράλληλα ελέγχεται η κατάσταση του κινητήρα. Αποτέλεσμα αυτού, η παράταση στη διάρκεια ζωής του. Επιπλέον, η εφαρμογή ενός μετατροπέα συχνότητας προσφέρει τη δυνατότητα αύξησης του εύρους των στροφών του εκάστοτε μηχανήματος, καθώς και ευελιξία χρήσης στον χειριστή του.

  1. Μειώνουν τα προβλήματα και τις διαταραχές στη γραμμή τροφοδοσίας

Κάθε πιθανή πτώση τάσης που μπορεί να προκληθεί στο καλώδιο τροφοδοσίας, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος με το ίδιο σύστημα διανομής. Συνήθως σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία και συσκευές όπως αισθητήρες, διακόπτες αλλά και υπολογιστικά μηχανήματα. Η εφαρμογή ενός μετατροπέα συχνότητας SEW - EURODRIVE προστατεύει έως ένα βαθμό τον ηλεκτροκινητήρα από διακυμάνσεις της τάσης, ακόμα και σε περίπτωση υπερφόρτωσης.

 Inverter της SEW από τη συλλογή βιομηχανικών αυτοματισμών της Boznos

Για παράδειγμα, στις βιομηχανίες παραγωγής ειδών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα, είναι απαραίτητη η εύρυθμη και αδιάκοπη λειτουργία των κατασκευαστικών διαδικασιών. Κάθε λεπτό διακοπής μπορεί να στοιχίσει  στους κατασκευαστές που επιθυμούν αποτελεσματικές και ευέλικτες λύσεις κίνησης και έξυπνα σχέδια αυτοματισμού. Οι μετατροπείς συχνότητας μπορούν να προσαρμοστούν ειδικά για τις ανάγκες κάθε αυτοματοποιημένης παραγωγικής δραστηριότητας και να περιορίσουν την εμφάνιση προβλημάτων με το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) διπλής μετατροπής.

Παρομοίως και στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και άλλων αγαθών, όπου τα συστήματα εφοδιασμού πρέπει να μετακινούν μεγάλες ποσότητες αγαθών κάθε ημέρα, ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα και επάρκεια. Ο αυτόματος έλεγχος και οι λεπτές ροπές εξασφαλίζουν ακριβή τοποθέτηση και απαλό χειρισμό των μεταφερόμενων υλικών και αυτό επιτυγχάνεται με τους μετατροπείς συχνότητας.

  1. Εξοικονομούν ενέργεια και κόστη

Ένας μετατροπέας συχνότητας μας δίνει τη δυνατότητα να αυξομειώσουμε την παραγωγή μας ή την ταχύτητα της γραμμής μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε υψηλότερες αποδόσεις και αυτοματοποιημένες διαδικασίες χωρίς άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, εξαλείφει την ανάγκη για μηχανικά εξαρτήματα υποστήριξης κίνησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας.

Εάν επιθυμείτε να έχετε πλήρη έλεγχο της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, επωφεληθείτε σήμερα με την εφαρμογή ενός μετατροπέα συχνότητας inverter SEWEURODRIVE από την εταιρεία ΧΡ.ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ανακαλύψτε μετατροπείς για AC κινητήρες αλλά και σερβοκινητήρες και επικοινωνήστε μαζί μας!

Inverter της SEW από τη συλλογή βιομηχανικών αυτοματισμών της Boznos

ΔΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ – INVERTER